Bewust duurzaam

Wat betekent dit in de praktijk?
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent ondernemen met aandacht voor de drie P’s, People, Planet en Profit met toevoeging van de 4e P, plezier:
• people: respect voor de sociale kant, alle mensen binnen en buiten de onderneming;
• planet: de gevolgen voor het (leef)milieu en de ecologische randvoorwaarden;
• profit : zorgen voor een gezonde bedrijfshuishouding en dankzij/door goede economische prestaties een bijdrage kunnen leveren aan de toekomst door het delen van onze welvaart (prosperity) met de maatschappij
• plezier: werken met plezier levert motivatie, voldoening, productiviteit en kwaliteit op

“Deze benadering levert lange termijnwinst op voor de onderneming en de maatschappij.”

Ons MVO in de dagelijkse praktijk, de andere 3 P’s:
PMP Schoonmaak zoekt steeds weer de juiste balans tussen het sociale, ecologische en economische aspect van ons werk.

 • Een duurzaam personeelsbeleid waarbij we o.a. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werven en iedere medewerker een opleidingstraject aanbieden.
 • Goede arbeidsomstandigheden waarbij persoonlijke verantwoordelijkheid en groei en ontwikkeling van medewerkers bij ons centraal staan.
 • PMP schoonmaak maakt gebruik van biologisch afbreekbare/milieuvriendelijke (ecologische) schoonmaakmiddelen en maakt schoon met gebruik van de
  microvezel-techniek, die zorgt voor minder gebruik van water en schoonmaak-
  middelen.
 • Het ondersteunen van projecten en goede doelen op het gebied van onderwijs en ondernemerschap door donatie van 3% van onze omzet.
 • Ons wagenpark bestaat volledig uit A-label auto’s, en de geringe CO2 die onze
  vervoersmiddelen uitstoten compenseren wij.
 • Onze klanten betalen alleen de daadwerkelijk gewerkte/geleverde uren.
 • Wij zijn van mening dat we als onderneming, naast het voeren van een
  goede bedrijfsvoering, ook een maatschappelijke taak hebben. In plaats
  van het nastreven van winstmaximalisatie concentreren wij ons op onze
  maatschappelijke taak, als werkgever en bedrijf.
 • Ons print- en drukwerk is milieubewust ingekocht.

Reacties zijn gesloten.